SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đừng khởi nghiệp vì bản thân không thích đi làm thuê cho người khác. Hãy khởi nghiệp bởi vì bản thân cảm thấy có đủ kinh nghiệm để nhận ra ý tưởng khởi nghiệp từ những vấn đề mà người khác không giải quyết được.
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ