SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tiếp theo
08/03/2016 14:40
Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ.
10/03/2015 07:52
Biểu mẫu đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2016
22/02/2013 09:00
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014.
28/03/2012 11:45
Để phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ năm 2013 và những năm tiếp theo
28/12/2011 12:32
Căn cứ vào quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của UBND TP.Cần Thơ về việc Phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2012.
15/02/2011 07:48
Công văn thông báo đề xuất Đề tài/ Dự án năm 2012
13/05/2010 16:49
Thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ năm 2011 của các Sở ngành, Viện, Trường và đơn vị liên quan, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) thành phố Cần Thơ đề nghị các đơn vị và nhà khoa học đề xuất nhiệm vụ KHCN 2011.
06/05/2010 16:16
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2011 đề xuất tập trung vào các định hướng phát triển
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ