SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tiếp theo
27/01/2016 09:48
Thông qua Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan, Giai đoạn 2 (IPP2), 22 doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp của Việt Nam đã được hỗ trợ vốn để đưa những dự án tiềm năng vào thực tiễn, qua đó đưa DN phát triển bền vững hơn.
01/07/2013 16:09
Căn cứ Thông báo số 181/TB-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2013 V/v Tổ chức chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2013 của UBND thành phố Hà Nội; Thực hiện Công văn số 2867/UBND-VX ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ V/v tham gia Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2013 (Techmart Hà Nội 2013).
19/02/2013 08:22
Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu gửi nội dung đề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2014-2015 về Sở Khoa học và Công nghệ để Sở tổng hợp và gửi về Cục Sở hữu trí tuệ.
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ