SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nghiệm thu Dự án “Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ”
Ngày 23/11/2017, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ đã tổ chức nghiệm thu Dự án “Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ” do ThS. Lê Nguyễn Trung Khanh làm chủ nhiệm, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ làm chủ trì.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Dự án được thực hiện nhằm hỗ trợ tổ chức, cá nhân xác lập quyền SHTT và phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ góp phần đẩy mạnh việc đăng ký, tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển TSTT trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Hỗ trợ đăng ký bảo hộ trong nước về nhãn hiệu, sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng, quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả cho các tổ chức, cá nhân; Hỗ trợ xây dựng, đăng ký bảo hộ trong nước về nhãn hiệu tập thể/ nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm đặc thù của thành phố Cần Thơ; Xây dựng hệ thống quản lý, bảo vệ và phát triển TSTT đối với nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm, dịch vụ của địa phương; Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khai thác và phát triển TSTT đã được đăng ký bảo hộ; Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý, kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao giá trị TSTT; Quản lý và tăng cường hiệu quả hoạt động của các đơn vị dịch vụ, tư vấn về SHTT.

Ban chủ nhiệm dự án

Dự án triển khai từ tháng 4/2014 với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin dự án và hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ quyền SHTT được thực hiện thường xuyên, cơ bản đã đạt được mục tiêu hỗ trợ tổ chức, cá nhân xác lập quyền SHTT. Dự án đã hỗ trợ đăng ký bảo hộ 90 hồ sơ (NH, NHTT/NHCN, KDNC, SC/GPHI, GCT, QTG) của 68 doanh nghiệp, cá nhân, đạt tỷ lệ 60,8% so với thuyết minh (tối đa 148 hồ sơ) với tổng kinh phí hỗ trợ 291.510.000 đồng, doanh nghiệp đóng góp 264.632.500 đồng.

Bên các hoạt động triển khai theo thuyết minh dự án, Ban Chủ nhiệm dự án đã tích cực phối hợp với các Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ quan báo, đài để thực hiện một số hoạt động khác ngoài thuyết minh để phát huy tối đa hiệu quả trong tuyên truyền, hỗ trợ giới thiệu quảng bá sản phẩm, dịch vụ của tổ chức, cá nhân góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc đăng ký bảo hộ quyền SHTT.

Hội đồng phản biện

Dự án được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Giám đốc Sở KH&CN, Ban Chỉ đạo Chương trình cùng sự phối hợp tốt của các thành viên trong Ban Chủ nhiệm và nhiều tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (các sở, ban, ngành liên quan), trong đó có các chuyên gia hàng đầu về SHTT. Thêm vào đó, dự án cũng nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các cơ quan, tổ chức khác, đặc biệt là sự quan tâm của Cục SHTT thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mặc dù, dự án có gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai nhưng dự án cũng đạt được một số thành công nhất định. Các thành viên hội đồng đã đưa ra những nhận xét, góp ý để chỉnh sửa bổ sung một số nội dung trong dự án. Kết thúc buổi nghiệm thu, hội đồng đã nhất trí dự án được thông qua.

Thành viên hội đồng phản biện góp ý cho dự án

Sở KH&CN
Xem nhiều
Tin liên quan
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ