SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Kết luận thanh tra chyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ
Ngày 16 tháng 11 năm 2017 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ ký ban hành Kết luận thanh tra số 1237/KL-SKHCN  về việc thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị x quang chẩn đoán trong y tế.

   

1. Khái quát chung:

Hiện tại thành phố Cần Thơ có khoảng 48 cơ sở sử dụng thiết bị x quang chẩn đoán trong y tế. Trong đó, nhà nước 23 cơ sở, tư nhân 25 cơ sở, khoảng 130 thiết bị x quang đang sử dụng, nhiều nhất là ở quận Ninh kiều. Các thiết bị x quang trong y tế phần lớn là các thiết bị x quang thường quy dùng soi, chụp chẩn đoán tổng hợp.

Trong đợt thanh tra này, Đoàn thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ tiến hành thanh tra tại 18 cơ sở quản lý, sử dụng thiết bị x quang chẩn đoán trong y tế, với tổng số thiết bị x quang đang sử dụng là 61 thiết bị, bao gồm các cơ sở: Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ, Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh, Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt, Trung tâm Y tế quận Cái Răng, Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt Cần Thơ, Phòng khám Đa khoa Nguyễn Thái Học, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức, Công ty TNHH Y khoa Đồng Xuân, Phòng Chẩn đoán hình ảnh Tâm An, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, Công ty CP Phòng khám Đa khoa Ngọc Thạch.

2. Kết quả thanh tra:

2.1. Các nội dung đã tiến hành thanh tra: Việc khai báo thiết bị bức xạ; công tác bảo đảm an toàn bức xạ trong lưu giữ, bảo quản, vận chuyển và sử dụng thiết bị bức xạ; các loại giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

2.2. Kết quả:

2.2.1. Việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:

Qua thanh tra, 16/18 cơ sở hoạt động bức xạ được cấp giấy phép sử dụng thiết bị x quang chẩn đoán trong y tế và giấy phép còn thời hạn hiệu lực. 02/18 cơ sở đang hoàn thành thủ tục cấp phép lại do giấy phép hết hạn là Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ.

2.2.2. Công tác đảm bảo an toàn bức xạ:

- Các cơ sở thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn bức xạ, không có thiếu sót trong quá trình thanh tra bao gồm: Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ, Trung tâm Y tế quận Cái Răng, Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, Bệnh viên Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

- Bên cạnh những mặt làm được trong công tác đảm bảo an toàn bức xạ như: bố trí cơ sở bức xạ, bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ, đào tạo, khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ, trang bị thiết bị bảo hộ lao động, còn một số cơ sở chưa thực hiện tốt các quy định về an toàn bức xạ:

+ Các cơ sở chưa thực hiện tốt việc lưu giữ báo cáo hàng năm về thực trạng an toàn bức xạ, xuất trình kết quả đánh giá liều kế cá nhân của nhân viên bức xạ: Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thạnh, Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ, Phòng Chẩn đoán hình ảnh Tâm An, Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Ngọc Thạch, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, Công ty TNHH Y khoa Đồng Xuân, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức.

+ Cơ sở chưa thực hiện tốt việc lưu giữ hồ sơ cấp phép an toàn bức xạ: Phòng khám đa khoa Nguyễn Thái Học.

+ Cơ sở chưa thực hiện tốt việc kiểm định thiết bị bức xạ: Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.

3. Nhận xét và kết luận:

Nhìn chung các cơ sở đều có ý thức được các quy định của pháp luật về lĩnh vực an toàn bức xạ; lưu giữ, quản lý hồ sơ an toàn bức xạ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa thực hiện tốt công tác báo cáo hàng năm về thực trạng an toàn bức xạ, đánh giá liều kế các nhân cho nhân viên bức xạ, lưu giữ hồ sơ an toàn bức xạ, kiểm định thiết bị bức xạ.

Đến thời điểm hiện tại, các cơ sở đã thực hiện bổ sung hồ sơ cho đoàn thanh tra bao gồm: Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thạnh, Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ, Phòng khám đa khoa Nguyễn Thái Học, Phòng Chẩn đoán hình ảnh Tâm An, Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Ngọc Thạch, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, Công ty TNHH Y khoa Đồng Xuân.

Các cơ sở chưa thực hiện bổ sung hồ sơ: Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.

Giao Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp với Phòng Quản lý chuyên ngành theo dõi tình hình hoàn thiện hồ sơ của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, thời hạn hoàn thiện và bổ sung hồ sơ chậm nhất đến ngày 06/12/2017.

 

Xem nhiều
Tin liên quan
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ