SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và kích thích sinh sản cá xác sọc (Pangasius macronema)
Ngày 28/11/2017, đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và kích thích sinh sản cá xác sọc (Pangasius macronema)” được Sở KH&CN TP. Cần Thơ tổ chức hội đồng xét chọn.

Toàn cảnh buổi xét chọn

Đề tài do Ts. Bùi Minh Tâm làm chủ nhiệm, Khoa Thủy sản – Đại học Cần Thơ làm cơ quan chủ trì. Đề tài dự kiến thực hiện trong 36 tháng (1/2018 – 12/2020).

Đề tài thực hiện nhằm xây dựng quy trình với các mục tiêu: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và sinh học sinh sản cá xác sọc; Nghiên cứu thuần dưỡng và nuôi vỗ thành tục cá xác sọc trong điều kiện bè, ao đất, bể composite; Nghiên cứu kích thích sinh sản nhân tạo trong điiều kiện trại cá bằng các loại kích dục tố và phương pháp sinh sản khác nhau.

Ban chủ nhiệm đề tài

Các nội dung đề tài dự kiến thực hiện: Thu mẫu cá tại các bãi chà, xung quanh các lồng bè dọc theo tuyến sông Hậu tại địa bàn TP. Cần Thơ để tìm ra mùa vụ sinh sản trong tự nhiên. Đồng thời đo một số chỉ tiêu môi trường nơi thu mẫu cá cũng như thu mẫu dinh dưỡng cá có liên quan như thế nào đến sự phát triển của buồng trứng; Thu thập đàn cá đủ lớn (100 kg) thuần dưỡng và nuôi vỗ thành thục trong các điều kiện nuôi và thức ăn khác nhau; Cá sau khi nuôi vỗ thành thục thì tiến hành kích thích sinh sản bằng các loại hormone khác nhau.

Hội đồng phản biện

Sản phẩm dự kiến của đề tài: Đàn cá xác sọc được thuần dưỡng 50kg; Qui trình sinh sản cá xác sọc; Qui trình nuôi vỗ thành thục cá xác sọc; 2 bài báo khoa học; 1 thạc sĩ nuôi trồng thủy sản; 2 kỹ sư nuôi trồng thủy sản.

Kết quả nghiên cứu sẽ chuyển giao cho Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản TP. Cần Thơ và Trại cá giống Quốc Nhã – TP. Cần Thơ.     

Sở KH&CN
Xem nhiều
Tin liên quan
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ