SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở TP. Cần Thơ
Ngày 19-12, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ đã tổ chức hội đồng khoa học xét giao đề tài "Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở TP. Cần Thơ" do TS. Trần Việt Trường làm chủ nhiệm, Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan chủ trì.

Toàn cảnh buổi xét giao đề tài

Đề tài dự kiến thực hiện trong 18 tháng (tháng 12/2017 – tháng 06/2019) với mục tiêu: Khảo sát và đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở TP. Cần Thơ; Đưa ra giải pháp nâng cao hiệu hiệu quả công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở TP. Cần Thơ; Xây dựng, vận hành và đánh giá hiệu quả 01 mô hình tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở TP. Cần Thơ.

Thành viên phản biện

Các nội dung đề tài sẽ nghiên cứu bao gồm: Những vấn đề lý luận cơ bản về Tuyên truyền, nâng cao công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer; Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer; Vai trò, chức năng và thực trạng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở TP. Cần Thơ; Mục tiêu, phương hướng và những giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở TP. Cần Thơ.  

Ban chủ nhiệm đề tài

Kết quả thu được sau khi đề tài thực hiện bao gồm: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài; Tài liệu hội thảo khoa học (20 bài tham luận); Bài báo “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở TP. Cần Thơ”; Mô hình tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở TP. Cần Thơ trong tình hình mới.

Thành viên phản biện góp ý chuyên sâu cho đề tài

Hội đồng xét chọn nhận thấy lợi ích của đề tài là kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn TP. Cần Thơ và góp phần thúc đẩy đối với các hoạt động chính trị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố nên đã góp ý chuyên sâu để đề tài được thực hiện tốt hơn.

Sở KH&CN
Xem nhiều
Tin liên quan
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ