SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hà Nội: Chú trọng hỗ trợ phụ nữ có ý tưởng, sáng tạo khởi nghiệp
Hà Nội sẽ chú trọng hỗ trợ phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp. Đồng thời nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Hà Nội chú trọng hỗ trợ phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp. Ảnh minh họa.

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025”. Đề án nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Thành phố Hà Nội về khởi nghiệp, phát triển kinh tế thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Đề án chú trọng hỗ trợ phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp, các tổ hợp tác/hợp tác xã, nhóm liên kết, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ. Ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp, phụ nữ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn Thành phố.

Phấn đấu đến năm 2025 có 90% cán bộ Hội các cấp tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh tế; 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Phối hợp, hỗ trợ thành lập 30 tổ hợp tác/hợp tác xã, nhóm liên kết do phụ nữ quản lý; 20.000 phụ nữ mới khởi nghiệp và doanh nghiệp do nữ làm chủ được tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; Hỗ trợ 1.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

Tổ chức truyền thông, tập huấn, giao lưu nâng cao kiến thức, năng lực của cán bộ, hội viên về khởi nghiệp, phát triển kinh tế; vận động, hướng dẫn phụ nữ thành lập các nhóm, tổ hợp tác theo ngành nghề sản xuất kinh doanh, nhóm các Doanh nghiệp do nữ làm chủ, chia sẻ kỹ năng quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tạo sự liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi kết nối các đơn vị, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế.

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho phụ nữ mới khởi nghiệp, mở rộng hoạt động hình thành chuỗi kết nối trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Phát hiện các cá nhân, nhóm cá nhân là nữ có ý tưởng khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng để giới thiệu, tư vấn kết nối, hỗ trợ tham gia vào hệ thống vườn ươm, các chương trình tăng tốc khởi nghiệp của quốc gia và thành phố Hà Nội, từ đó hiện thực hóa ý tưởng, tạo ra giá trị thương mại; vận động, khuyến khích nữ doanh nhân mạnh dạn đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đề xuất hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cung cấp thông tin và hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Hà Nội, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về Đề án; quảng bá các hoạt động khởi nghiệp, phát triển kinh tế của phụ nữ Hà Nội. Phối hợp tuyên truyền thực hiện Đề án trên các Trang thông tin điện tử về khởi nghiệp của UBND Thành phố.

Các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm phối hợp thực hiện Đề án, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong các chương trình, đề án liên quan của đơn vị.

www.vietq.vn (ntmoanh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ