SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nghiệm thu dự án “Chuyển giao quy trình quản lý tổng hợp ruồi đục trái trên hai loại cây ăn trái: Dâu Hạ Châu, vú sữa tại huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ”
Chiều ngày 15/5/2018, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ đã tổ chức Hội đồng khoa học và Công nghệ nghiệm thụ dự án “Chuyển giao quy trình quản lý tổng hợp ruồi đục trái trên hai loại cây ăn trái: Dâu Hạ Châu, vú sữa tại huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ” do TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền – Viện Bảo vệ Thực vật và Ths. Đoàn Thị Hồng Quyên – Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Cần Thơ đồng tác giả nghiên cứu.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng mô hình quản lý tổng hợp và kiểm soát tác hại của ruồi đục trái trên cây dâu Hạ Châu và cây vú sữa tại huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ.

Thành viên hội đồng nghiệm thu.

Qua thời gian nghiên cứu, BCN dự án đã điều tra, đánh giá thực trạng gây hại của ruồi đục trái tại vùng trồng dâu Hạ Châu và vú sữa tại huyện Phong Điền TP.Cần Thơ làm cơ sở xây dựng quy trình quản lý tổng hợp. Chuyển giao, hiệu chỉnh và hoàn chỉnh 02 quy trình phòng trừ ruồi đục trái trên dâu Hạ Châu và vú sữa tại huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ. Quy trình bao gồm áp dụng đồng thời các biện pháp như vệ sinh đồng ruộng; treo bẫy dẫn dụ ruồi đục; phun bả protein thủy phân với thời điểm phun bả là 40 ngày sau khi đậu trái (dâu Hạ Châu) và 60 ngày sau khi đậu trái (đối với vú sữa) đến khi thu hoạch; tần suất phun là 07 ngày/lần; liều lượng phun là 02 lít protein thủy phân/ha. Xây dựng 02 mô hình áp dụng quy trình phòng trừ ruồi đục trái tại vùng trồng dâu Hạ Châu (105,15 ha, tại xã Nhơn Ái) và vùng trồng vú sữa (67,58 ha tại xã Giai Xuân) tại huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ. Sản phẩm trong mô hình có tỷ lệ trái bị hại do ruồi đục trái là 3,06% (vùng trồng dâu Hạ Châu) và 2,91% (vùng trồng vú sữa). Dự án đã mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ sản xuất trong mô hình trong mùa vụ 2017. Chuyển giao kỹ thuật phòng trừ đến người canh tác và cán bộ kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ, hội thảo khoa học, tờ bướm phổ biến quy trình.

Ban chủ nhiệm dự án.

Hiệu quả của mô hình từ dự án đã tăng lợi nhuận 1 ha trồng dâu Hạ Châu là 24,5 triệu và 1 ha trồng vú sữa là 50,4 triệu đồng. Bên cạnh đó, các vườn trong mô hình áp dụng theo quy trình nên giảm dư lượng thuốc trong trái, chất lượng trái được đảm bảm.

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ