SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tập huấn “Quản trị tài sản trí tuệ trong các tổ chức nghiên cứu”
Ngày 14/6/2018, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn “Quản trí tài sản trí tuệ trong các tổ chức nghiên cứu” tại khách sạn Cửu Long, TP Cần Thơ.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm tăng cường nhận thức, kiến thức của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý và các đối tượng có liên quan về pháp luật quyền bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và thực tiễn quản trị tài sản trí tuệ phát sinh từ kết quả nghiên cứu; nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về bảo hộ tài sản trí tuệ tạo ra từ kết quả nghiên cứu cũng như góp phần thực hiện mục tiêu làm gia tăng văn bằng bảo hộ về sáng chế và giải pháp hữu ích.

Ông Trương Hoàng Phương – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tham dự tập huấn có trên 100 đại biểu đến  từ các viện, trường, các sở, ban, ngành, các hội, ban chủ nhiệm, cơ quan chủ trì các đề tài, dự án khoa học, doanh nghiệp, sinh viên và một số đơn vị có liên quan. Ông Trương Hoàng Phương – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ đến dự và phát biểu khai mạc.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn đã tập trung vào các chuyên đề về sự cần thiết phải quản trị tài sản trí tuệ; thực trạng quản trị tài sản trí tuệ; nội dung quản trí tài sản trí tuệ và một số lưu ý. Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn dành thời gian thảo luận về quản trị tài sản sở hữu trí tuệ trong các tổ chức nghiên cứu.

Đây là dịp để các đại biểu nâng cao nhận thức, kiến thức về quyền bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và thực tiễn quản trị tài sản trí tuệ từ kết quả nghiên cứu, góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo, nâng cao trình độ khoa học công nghệ, thúc đẩy hoạt động thương mại và hoạt động cạnh tranh lành mạnh, mà còn đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu và tác giả nghiên cứu.

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ