SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ 18/6/2018 đến 22/6/2018)
Tuần 24

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

18/6/2018

- 8h, họp giao ban – Tại HT Sở (Mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

- PGĐ An đi công tác ngoài thành phố (Từ 15/6 – 30/6)

- 8h, họp BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ TPCT 2018 – Tại Đảng ủy BCHQS TPCT (PGĐ Hoàng Phương)

- 14h, Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố thực hiện năm 2019 thuộc lĩnh vực Kinh tế - Tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH)

- 13h30, Kiểm tra cải cách hành chính đợt 1 – Tại Chi cục (VP, Chi cục, thành viên Đoàn kiểm tra)

Thứ ba   19/6/2018

- 8h, dự Hội nghị ASEM về cùng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đạt mực tiêu phát triển bền vững do Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP tổ chức – Tại KS Mường Thanh Cần Thơ (GĐ)

- 7h, Khám sức khỏe định kỳ - Tại BV ĐKTP (PGĐ Hoài Phương)

Thứ tư

20/6/2018

- 8h, Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2019 lĩnh vực Y tế - Tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH)

-14h,Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2019 - Lĩnh vực Công nghệ thông tin – Tại HT Sở (GĐ, P.QLKH);

Thứ năm

21/6/2018

- PGĐ Hoàng Phương tham dự kỳ thi chuyên viên chính.

-14h,Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2019 - Lĩnh vực hóa dược – Tại HT Sở (GĐ, P.QLKH) 

Thứ sáu

22/6/2018

- 7h30, họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng) – Tại HT các ban xây dựng Đảng của Thành ủy (GĐ)

- 13h30, họp BCH Thành Ủy – Tại HT Thành Ủy (GĐ)

Thứ bảy

23/6/2018

- 7h30, dự hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết HN TW 7, khóa XII của Đảng – Tại HT Thành Ủy (BGĐ) (Từ 23/6-24/6)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Văn Phòng Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ