SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ 20/08/2018 đến 26/08/2018)
Tuần 34

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

20/08/2018

- 7h30: Tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2018 (từ 15.8 đến 30.8) tại Trường Chính trị thành phố (PGĐ An)

Thứ ba

21/08/2018

- 8h30: Tiếp đoàn làm việc của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH, TTTT)

- 7h: Khảo sát, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Chương trình SHTT tại Q. Ô Môn (P.QLCN)

- 15h: Họp nghiệm thu đề tài KH&CN cấp thành phố: “Tuyển chọn các vi sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh học nhằm kiểm soát bệnh cháy lá, đốm vằn và cháy bìa lá trên lúa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long” tại Hội trường Sở (PGĐ. Hoàng Phương; QLKH; TTTT)

Thứ tư

22/08/2018

- 7h: Khảo sát, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Chương trình SHTT  tại Q. Cái Răng (P.QLCN)

- 14h: Dự hội thảo về an ninh vận chuyển vật liệu phóng xạ (Từ ngày 23.8 đến 24.8) tại Hà Nội  (PGĐ Hoàng Phương, P.QLCN)

Thứ năm

23/08/2018

- 8h, họp tổng kết rút kinh nghiệm Hội nghị xúc tiến đầu tư TPCT năm 2018 tại P.3, VP UBND TP (PGĐ Hoài Phương)

- 7h: Khảo sát, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Chương trình SHTT tại Q. Ninh Kiều, Bình Thủy (P.QLCN)

- 7h30: Hội thảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ quan nhà nước tại KS Ninh Kiều Riverside (P.QLKH, TTTT, TTUD, TTKT, Chi Cục TDC)

- 8h: Hội nghị tập huấn hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp tại Hội trường khách sạn Cần Thơ  (Phòng QLCN&TTCN)

- 14h, Họp Thẩm định nội dung và kinh phí đề tài “Nghiên cứu tính khả thi của mô hình “nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng” (CSA, community supported agriculture) trên một số cây trồng chính tại thành phố Cần Thơ” tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH, P.KHTC)

Thứ sáu

24/08/2018

- 7h: Khảo sát, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Chương trình SHTT tại Q. Bình Thủy (P.QLCN)

- 8h: Hội nghị quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV khu vực Miền Nam tại Bộ KH&ĐT, TP HCM (P.QLCN&TTCN)

- 13h30: Hội thảo "Đánh giá hiện trạng thực hiện chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 và thúc đẩy đổi mới công nghệ tại các tỉnh/thành phía Nam" & làm việc với SiHub tại KS TTC Cần Thơ (PGĐ Hoài Phương, P.QLCN&TTCN, TTTT)

Thứ bảy

25/08/2018

- 8h: Tổ chức Hội đồng xét giao Dự án Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tại HT Sở (PGĐ An, Phòng QLCN, TTTT)

Lịch trực CQ

- Thứ 2: VP.Sở -Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL – Thứ 4:VP Sở - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL – Thứ 6: VP.Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Văn Phòng Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ