SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tập huấn quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng và sở hữu trí tuệ cấp huyện
Nhằm góp phần bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về hoạt động khoa học công nghệ nói chung và lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường – chất lượng và sở hữu trí tuệ nói riêng, sáng ngày 12/9/2018, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức tập huấn “Quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng và Sở hữu trí tuệ cấp huyện” cho cán bộ lãnh đạo các phòng ban, chuyên viên quản lý khoa học và công nghệ (KHCN) của các phòng kinh tế/kinh tế hạ tầng trên địa bàn TP Cần Thơ.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe trình bày các nội dung về hướng dẫn quản lý tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa; hướng dẫn kiểm tra Nhà nước về đo lường cấp huyện, cấp xã và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ ở địa phương. Bên cạnh đó, học viên còn thảo luận và trao đổi ý kiến tiêu chuẩn người kiểm tra viên về đo lường cấp quận, huyện; kinh phí cho công tác tuyên truyền về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng,…

Ông Trương Hoàng Phương - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Ông Trần Quang Đạo - PTP Quản lý Đo lường và Chất lượng - Chi cục TCĐLCL trình bày tại lớp tập huấn.

Bà Trần Thị Thanh Điệp - Trưởng Phòng Quản lý Chuyên ngành trình bày tại lớp tập huấn.

Qua lớp tập huấn này, học viên được cung cấp kiến thức quản lý nhà nước về tiêu chuẩn - đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ góp phần thúc đẩy và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KHCN cấp quận huyện.

(dtphong)

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ