SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đánh giá khả năng cung cấp dinh dưỡng khoáng và năng suất bắp lai trên đất phù sa bao đê và không bao đê ở tỉnh An Giang
Nghiên cứu: “Đánh giá khả năng cung cấp dinh dưỡng khoáng và năng suất bắp lai trên đất phù sa bao đê và không bao đê ở tỉnh An Giang” do tác giả: Lê Phước Toàn, Ngô Ngọc Hưng – Trường Đại học Cần Thơ thực hiện.

Mục tiêu nghiên cứu là: Đánh giá năng suất, hàm lượng và tỉ lệ khoáng N, P, K, Ca và Mg trong lá của bắp lai trồng trên đất phù sa bao đê và không bao đê;  so sánh phương pháp lấy mẫu lá để phân tích, đánh giá khả năng cung cấp dinh dưỡng giữa hai loại đất. Thí nghiệm trồng bắp lai được thực hiện qua hai vụ đông xuân 2014-2015 và 2015-2016 trên các ruộng nông dân (n=80) thuộc đất phù sa bao đê và không bao đê ở An Phú-An Giang. Lấy mẫu lá bắp để phân tích hàm lượng N, P, K, Ca và Mg được thực hiện vào giai đoạn phát triển V10 và R1, vị trí lá được lấy mẫu là +3. Kết quả cho thấy trên đất không bao đê bắp lai luôn đạt năng suất hạt và sinh khối (lá, thân và cùi) cao hơn đất bao đê. Trên cùng lượng phân bón với các chất khoáng N, P, K, Ca và Mg năng suất hạt bắp (11,9 tấn/ha) trên đất không bao đê luôn cao hơn so với đất bao đê (10,7 tấn/ha). Xác định hàm lượng khoáng trong lá bắp ở vị trí lá +3 vào giai đoạn V10 là phương pháp hiệu quả, đánh giá được độ phì ưu thế của đất ngoài bao đê so với đất trong bao đê. Ngược lại, việc xác định vào giai đoạn R1 không giúp đánh giá tiềm năng độ phì giữa hai loại đất. Ở giai đoạn V10, tỉ lệ thành phần các khoáng N, P, K, Ca và Mg trong lá bắp theo thứ tự là 49%-7%-34%-3%-7%, tỉ lệ thành phần khoáng không khác nhau giữa hai loại đất. So với giai đoạn V10, tỉ lệ này ở giai đoạn R1 là 47%-5%-32%-8%- 8%: có sự giảm nhẹ tỉ số N, P và K trong lá, tuy nhiên Ca lại gia tăng.

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn số 13/2012
Xem nhiều
Tin liên quan
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ