SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019)
Tuần 02

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

07/01/2019

 

- PGĐ An đi học đến hết tuần

Thứ ba

08/01/2019

- 8h: Làm việc với Trung tâm thông tin KH&CN về kế hoạch hoạt động năm 2019 tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, TTTT)

- 8h: dự tọa đàm "Đối thoại giữa Chính quyền và Doanh nghiệp trên địa bàn TPCT" tại HT TT XTĐTTM & HCTL (PGĐ An, P.QLCN&TTCN, P.QLCN, Chi Cục TĐC)

- 14h: Họp chi Bộ Văn Phòng Sở tại HT Sở (mời các đồng chí Đảng viên Chi bộ VP Sở dự)

- 15h30, họp góp ý video tổng kết 2018 tại HT Sở (BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị)

Thứ tư

09/01/2019

- 7h30, Làm việc về nội dung thu giá dịch vụ xe ra, vào tại Bến xe khách Trung tâm Cần Thơ tại VP HĐND TP (PGĐ Hoài Phương)

- 10h: họp góp ý thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp thành phố tại HT Sở Công Thương (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH)

- 14h: Họp Đảng ủy mở rộng tại HT Sở (Mời BCH Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn thanh niên dự)

Thứ năm

10/01/2019

- 8h: Làm việc với Liên hiệp các Hội KH&KT về Kế hoạch tôn vinh nhà Khoa học tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P. QLKH, P. KHTC)

Thứ sáu

11/01/2019

- 8h: Hội nghị tổng kết ngành khoa học và công nghệ năm 2018 tại HT Sở (BGĐ, Trưởng, phó các phòng và đơn vị.)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

 

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ