SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Apic Bio bảo đảm 40 triệu đô la tài trợ cho Series A để phát triển các chương trình APB-101, APB-102 cũng như các chương trình Alpha-1 và ALS tiền lâm sàng
Apic Bio là một công ty khởi nghiệp trị liệu gen sáng tạo đang phát triển các lựa chọn điều trị mới cho bệnh nhân mắc các bệnh di truyền hiếm gặp, đã đóng 40 triệu đô la trong vòng Series A tài trợ cho các chương trình APB-101, APB-102 cũng như các chương trình Alpha-1 và ALS tiền lâm sàng, bao gồm chèn gen của AAT và hướng đến mục tiêu đột biến gen C9orf72.

Vòng này được dẫn dắt bởi Công ty Morningside Venture Investments với sự tham gia của các nhà đầu tư hiện tại dự án Alpha-1 (TAP) và nhà đầu tư A1ATD và quỹ đầu tư mới ALS.

Cùng với việc tài trợ, Apic Bio cũng tuyên bố rằng tiến sĩ Jason Dinges từ Morningside tham gia hội đồng quản trị và ông Felix von Coerper từ Quỹ đầu tư ALS sẽ trở thành người quan sát hội đồng.

Quỹ cũng sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nỗ lực khám phá để thúc đẩy sự độc quyền và thay thế nền tảng Thrive.

https://techstartups.com
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ