SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Innovid tăng 30 triệu đô la ở vòng cấp vốn mới để mở rộng tham vọng truyền hình được kết nối
Công ty khởi nghiệp nền tảng quảng cáo video, Innovid đã nhận được 30 triệu đô la ủng hộ từ đầu tư vốn tư nhân Goldman Sachs để thúc đẩy tham vọng truyền hình được kết nối.

Theo Giám đốc điều hành của Innovid, Zvika Netter, công ty sẽ sử dụng quỹ để hoàn thành việc phát triển nền tảng CTV đầu cuối đầu tiên tạo ra một quy trình làm việc hiệu quả hơn, đồng thời giải quyết các thách thức đo lường trong ngành và mở rộng dấu ấn toàn cầu để đáp ứng nhu cầu phát triển về cơ sở khách hàng quốc tế đối với các thương hiệu, phương tiện truyền thông và các cơ quan sáng tạo và nhà xuất bản.

Vòng mới nhất mang lại tổng số tiền tài trợ cho đến nay lên tới 95,1 triệu đô la.

Được thành lập vào năm 2007 bởi Tal Chalozin, Zack Zigdon và Zvika Netter, Innovid là nền tảng video hàng đầu thế giới, trao quyền cho các nhà quảng cáo tạo, cung cấp và đo lường trải nghiệm video sáng tạo nhất trên mọi thiết bị và phương tiện truyền thông, đồng thời tăng quy mô, hiệu quả.

https://techstartups.com
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ