SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Khởi nghiệp quản lý dữ liệu doanh nghiệp Rubrik tăng gấp đôi định giá lên hơn 3,3 tỷ đô la với khoản tài trợ mới 261 triệu đô la
Rubrik là công ty khởi nghiệp SaaS cung cấp quyền truy cập dữ liệu trực tiếp để phục hồi và phát triển ứng dụng bằng cách kết hợp quản lý dữ liệu doanh nghiệp với CNTT trên quy mô web, đã huy động được 261 triệu đô la tài trợ với mức định giá 3,3 tỷ đô la từ Công ty đầu tư mạo hiểm Bain Capital Ventures và các nhà đầu tư trước đây là Lightpeed Venture Partners, Greylock Đối tác, Khosla và IVP.

Công ty có kế hoạch sử dụng vốn mới cho các mục đích chung của công ty, tiếp tục đổi mới trong tương lai và hỗ trợ cho việc ra mắt các sản phẩm mới được lên kế hoạch cho năm 2019.

Công ty cũng có kế hoạch sử dụng tài trợ để tăng tốc sâu hơn vào các dịch vụ bảo mật và tuân thủ cùng với các sản phẩm quản lý dữ liệu hiện có.

Rubrik được thành lập vào năm 2014 bởi Arvind Jain, Arvind Nithrakashyap, Bipul Sinha và Soham Mazumdar.

https://techstartups.com (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ