SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Ikove ra mắt quỹ phát triển liên doanh khởi nghiệp trị giá 10 triệu đô la
Ikove Venture Partners là công ty phát triển liên doanh ở Trung Tây thương mại hóa các công nghệ ở giai đoạn đầu, đã công bố quỹ phát triển liên doanh đầu tiên của mình, Quỹ vườn ươm khởi nghiệp (SUN).

Vòng bánh xe trị giá 10 triệu USD sẽ được sử dụng để ra mắt 10 đến 15 công ty công nghệ giai đoạn đầu thông qua độc quyền vườn ươm khởi nghiệp.

Ikove được thành lập để theo đuổi các khoản đầu tư giai đoạn đầu với trọng tâm là thương mại hóa công nghệ ở Trung Tây.

Thông qua độc quyền vườn ươmkhởi nghiệp, hợp tác với nhiều tổ chức nghiên cứu của Hoa Kỳ, Ikove xác định và xác nhận phát triển các công nghệ có tác động cao, cung cấp vốn và tài nguyên thương mại hóa để thu hẹp khoảng cách giữa các vòng R & D và VC được tài trợ.

https://techstartups.com (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ