SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đối tác của GM với công ty khởi nghiệp blockchain Spring Labs
GM Financial là chi nhánh của Công ty General Motors cung cấp các sản phẩm cho thuê, tài trợ và cho vay đối với các khách hàng và đại lý của GM, đã tuyên bố hợp tác với công ty khởi nghiệp blockchain Spring Labs, để phát triển một loạt các trường hợp sử dụng phù hợp với một số [GM Financial] ưu tiên kinh doanh cốt lõi như một người cho vay.

Là một phần của thỏa thuận hợp tác, GM Financial sẽ tham gia Chương trình Đối tác Công nghiệp Sáng lập Mùa xuân để hợp tác với Spring Labs khi họ phát triển các sản phẩm blockchain, sản phẩm đầu tiên dự kiến ​​sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2019.

Spring Labs với mục tiêu trở thành Công ty báo cáo tín dụng Equafax killer, đã huy động được 15 triệu đô la trong vòng hạt giống vào mùa xuân năm ngoái. Spring Labs đang xây dựng một mạng lưới phi tập trung về nhận dạng và tín dụng để làm nền tảng cho việc cung cấp các dịch vụ tài chính minh bạch, an toàn và hiệu quả hơn.

https://techstartups.com (ttncac)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ