SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
StaffCircle bảo đảm 250.000 bảng vào vốn đầu tư tài trợ
StaffCircle là công ty có trụ sở tại Anh đã phát triển một nền tảng phần mềm nhân sự mới, đã huy động được 250 nghìn bảng tiền tài trợ để tạo ra năm công việc mới, thêm các tính năng phần mềm và khởi động một chiến dịch tiếp thị và bán hàng.

Việc tài trợ được dẫn dắt bởi MEIF Proof of Concept & Early Stage Fund, được quản lý bởi Mercia và một phần của Quỹ đầu tư động cơ Midlands.

Được thành lập vào tháng 3 năm 2017 bởi Mark Seemann, một chuyên gia về hệ thống quy trình công việc và truyền thông, người trước đây đã xây dựng và bán ba doanh nghiệp phần mềm, StaffCircle cung cấp một nền tảng cho phép khách hàng cải thiện giao tiếp và phản hồi giữa các nhân viên ở các địa điểm khác nhau, cung cấp cho họ quyền tiếp cận đào tạo, nhiệm vụ và liên lạc trong công ty.

https://techstartups.com (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ