SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Roadie tăng 37 triệu đô la tài trợ cho vòng Series C để tiếp tục đổi mới
Roadie là công ty khởi nghiệp dịch vụ giao hàng, đã huy động được khoản tài trợ ở vòng Series C trị giá 37 triệu đô la để tiếp tục đổi mới các mô hình định tuyến và định giá động và mở rộng việc sử dụng máy học để dự đoán năng lực và kết hợp giao hàng đến cộng đồng lái xe dựa vào cung và cầu ở thời gian thực.

Việc tài trợ được dẫn dắt bởi Home Depot cùng với Warren Stephens và Eric Schmidt Hay TomorrowV Adventures. Được thành lập vào năm 2015 bởi Marc Gorlin, Roadie đưa không gian chưa sử dụng vào các phương tiện chở khách để hoạt động bằng cách kết nối mọi người với các vật phẩm để đưa tài xế đi đúng hướng.

Ứng dụng của Roadie cho phép phân phối hiệu quả, chi phí thấp cho người gửi và phần thưởng tài xế cho các chuyến đi họ đã tham gia, cung cấp lợi ích cho các thành viên của cộng đồng bao gồm hỗ trợ miễn phí lề đường, giảm giá bên đường, và thuế xử lý nợ xấu.

https://techstartups.com (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ