SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lạng Sơn: Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Thanh long của huyện Bình Gia
Thực hiện Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 10/5/2019, Hội đồng tuyển chọn, tổ chức, cá nhân thực hiện Dự án “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Thanh long của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn” do ThS Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp xem xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Gia do CN Đào Thế Đông, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Gia làm chủ nhiệm.

Dự án đã đưa ra các mục tiêu chính: Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Thanh long của huyện Bình Gia được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ; các công cụ hỗ trợ quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể như: Hệ thống các quy chế quản lý và sửa dụng nhãn hiệu tập thể và Quy chế cấp tem, nhãn hàng hóa mang nhãn hiệu tập thể, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật canh tác và thu hoạch, chế biến, bảo quản sản phẩm Thanh long mang NHTT và các công cụ phục vụ tuyên truyền quảng bá sản phẩm Thanh long đã được bảo hộ NHTT của huyện Văn Quan.

Qua xem xét hồ sơ và trình bày tóm tắt của Trung tâm, Hội đồng đã phân tích, thẩm định giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của bản thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ về  nội dung, phương pháp nghiên cứu, tính khả thi của các giải pháp kỹ thuật so với mục tiêu và kết quả nghiên cứu; khả năng áp dụng, nhân rộng; phân bổ, sử dụng kinh phí cho các nội dung nghiên cứu; năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, bản thuyết minh cần làm rõ hơn một số nội dung như: Mục tiêu dự án cần ngắn gọn hơn; Cụ thể hóa cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu cho từng nội dung triển khai thực hiện để đáp ừng mục tiêu, yêu cầu dự án đề ra.

Với những đánh giá như trên, Hội đồng đã nhất trí tuyển chọn Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Gia là cơ quan chủ trì thực hiện Dự án và CN Đào Thế Đông là chủ nhiệm Dự án.

Sở KH&CN Lạng Sơn (nnttieN0
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ