SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội nghị sơ kết “Tình hình thực hiện kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ từ năm 2016-2019”
Chiều ngày 22/8/2019, Sở Công Thương TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị sơ kết “Tình hình thực hiện kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ từ năm 2016-2019” nhằm báo cáo và đánh giá lại tình hình thực kế hoạch trong thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm và năm 2020.

Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ.

Ông Huỳnh Trung Trứ - Phó giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Ông Trương Hoàng Phương - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Bà Cao Thị Minh Thảo - Giám đốc Chi cục Bảo vệ môi trường Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị tập trung vào các nội dung về báo cáo sơ kết 03 năm tình hình thực hiện kế hoạch hành động áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ. Bên cạnh đó, còn có các báo cáo tham luận của các sở, ngành và doanh nghiệp như: Hoạt động khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sạch hơn (Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ); Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ từ năm 2016 đến 2020 (Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ); Những thành tựu và kết quả đạt được của dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” tại khu công nghiệp Trà Nóc 1 và 2 Cần Thơ (Ban Quản lý các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ); Tình hình kết quả hoạt động sản xuất sạch hơn tại Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P.Việt Nam – Chi nhánh SXKD Thức ăn thủy sản; Tình hình kết quả hoạt động sản xuất sạch hơn tại Nhà máy Xử lý nước thải tập trung KCN Trà Nóc, Công ty CP Xây dựng Hạ tầng KCN Cần Thơ.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đã lắng nghe và ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu để thực hiện tốt hơn kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ trong thời gian tới.

Sở KH&CN TP Cần Thơ (dtphong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ