SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Sơn La: Duy trì và phát triển chỉ dẫn địa lý “Yên Châu” cho sản phẩm quả xoài tròn của huyện Yên Châu
Vừa qua, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân thực hiện dự án: Duy trì và phát triển chỉ dẫn địa lý “Yên Châu” cho sản phẩm quả xoài tròn của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tiến hành họp tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án. Ông Lưu Đức Thanh - Giám đốc Trung tâm thẩm định Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu Quốc tế, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) làm chủ tịch Hội đồng.

Dự án có 1 hồ sơ của Trung tâm Phát triển Nông nghiệp, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn đăng ký chủ trì, KS Nguyễn Văn Ba đăng ký làm chủ nhiệm. Với mục tiêu xây dựng được hệ thống tổ chức, duy trì, quản lý chất lượng và thương mại nhằm phát triển giá trị của CDĐL “Yên Châu” cho sản phẩm quả xoài tròn của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, góp phần nâng cao giá trị kinh tế và xã hội, duy trì và bảo tồn vùng sản xuất trồng xoài đặc sản, bản địa. Dự án sẽ tiến hành đánh giá hiện trạng sản xuất, thương mại và quản lý CDĐL sản phẩm xoài tròn Yên Châu, xây dựng hệ thống các công cụ quản lý và phát triển CDĐL và hỗ trợ xây dựng và triển khai các hoạt động sản xuất, thương mại CDĐL gắn với chuỗi giá trị...

Tại cuộc họp, Hội đồng đã trao đổi, thảo luận và nhất trí đánh giá đây là nhiệm vụ cần thiết đối với sản phẩm đặc sản của địa phương, dự án không chỉ nâng cao danh tiếng, quảng bá phát triển sản phẩm, xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị nâng cao hiệu quả sản xuất, thương mại và phát triển CDĐL được bảo hộ cho sản phẩm xoài tròn Yên Châu mà còn đưa ra giải pháp nghiên cứu, quy hoạch vùng trồng xoài phù hợp để ngăn ngừa nguy cơ phát triển một cách tự phát và ảnh hưởng đến danh tiếng của giống xoài tròn địa phương. Tuy nhiên, Hội đồng cũng đề nghị cơ quản chủ trì, và chủ nhiệm dự án tiếp thu, chỉnh sửa một số nội dung như: Cần cụ thể các phương án duy trì, phát triển và mô hình liên kết trong quá trình sản xuất sản phẩm xoài tròn. Đánh giá rõ hơn về hiệu quả kinh tế, tính ứng dụng sau khi dự án kết thúc; bổ sung nội dung tuyên truyền tới người tiêu dùng để sản phẩm xoài tròn khẳng định thương hiệu trên thị trường trong những năm tới.

Sau khi thảo luận, Hội đồng đã tiến hành đánh giá, chấm điểm hồ sơ tuyển chọn và công bố Trung tâm Phát triển Nông nghiệp, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn là đơn vị có năng lực triển khai dự án với số điểm trung bình 81,83 điểm, KS Nguyễn Văn Ba làm chủ nhiệm.

Sở KH&CN Sơn La (nhnhanh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ