SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tọa đàm giới thiệu Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của nông nghiệp 4.0”
Ngày 18/9/2019, tại trường đại học Cần Thơ đã diễn ra buổi tọa đàm giới thiệu Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của nông nghiệp 4.0” với sự chủ trì của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tham dự sự kiện có sự góp mặt đại diện của các Sở ngành, đơn vị, viện trường và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu của buổi Tọa đàm là nhằm giới thiệu các nội dung của chương trình, trao đổi thảo luận và tìm kiếm các ý tưởng, từ đó hoàn thiện nội dung Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025.

Cụ thể các nội dung chương trình sẽ hướng đến nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế và nhằm hỗ trợ thí điểm đổi mới một số mô hình quản trị, sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số.

Theo đó, Chỉ tiêu đánh giá của Chương trình được quy định như sau:

- 10 giải pháp công nghệ được ứng dụng rộng rãi phục vụ kinh tế -  xã hội; 16 giải pháp công nghệ hữu ích/ sáng chế được đăng ký;

-  08 mô hình quản trị, sản xuất, kinh doanh và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh được đưa vào ứng dụng thực tiễn;

- 40 doanh nghiệp nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng, chuyển giao và làm chủ các công nghệ chủ chốt tham gia chương trình ưu đãi tín dụng.

Cơ chế quản lý và tài chính của Chương trình được thực hiện theo quy định hiện hành đối với các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Hội thảo kết thúc với phần trao đổi thảo luận, ban tổ chức buổi tọa đàm nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ đại biểu tham dự./.

Sở KH&CN Cần Thơ (tdkhiem)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ