SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Khởi nghiệp phân tích dữ liệu đám mây Spire Global tăng 40 triệu đô la
Khởi nghiệp phân tích dữ liệu đám mây Spire Global tăng 40 triệu đô la để cung cấp thông tin theo dõi hàng hải, hàng không và theo dõi thời tiết.

Spire Global là công ty khởi nghiệp phân tích dữ liệu trên nền tảng đám mây, đã huy động được 40 triệu đô la tài trợ mới từ các đối tác chiến lược để tăng cường sản xuất công nghệ phân tích và công nghệ vũ trụ Spire, và tăng quy mô sản phẩm, bán hàng và nỗ lực tiếp thị trên toàn cầu.

Những nhà tài trợ bao gồm ITOCHU, Mitsui, và Ngân hàng Đầu tư Scotland và các nhà đầu tư tài chính do Quỹ GPO, Công ty TNHH Quản lý Giá trị lâu năm và Quỹ đầu tư mạo hiểm Bessemer.

Các nhà đầu tư hiện tại là RRE Capital, Expon Capital, Seraphim Capital và Qualcomm Ventures cũng tham gia trong số những nhà đầu tư khác.

www.techstartups.com (tnttrang)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ