SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Mô hình chọn vị trí trang trại gió, dự đoán đầu ra
Hiện nay, các nhà nghiên cứu của bang Pennsylvania đã phát triển một mô hình có thể xác định vị trí tốt nhất cho một trang trại gió và giúp dự đoán 24 giờ về sản lượng năng lượng. Thông thường, những người có kế hoạch xây dựng một trang trại gió sẽ tìm kiếm địa hình tốt và tốc độ gió trung bình không quá mạnh và không quá yếu.

Đối với sản lượng điện nói chung, vị trí rất quan trọng, nhưng việc có thể dự đoán bao nhiêu năng lượng gió mà trang trại sẽ tạo ra trong 24 giờ trong tương lai cũng là vấn đề. Các nhà cung cấp điện mua năng lượng và muốn độ tin cậy. Các nhà quản lý muốn biết, trước 24 giờ, các trang trại gió sẽ sản xuất bao nhiêu năng lượng. Các nhà khoa học đã sử dụng một tập hợp lịch sử của các quan sát và dự đoán trong quá khứ kéo dài vài tháng. Điều đó cung cấp một mô hình xác suất của dự báo, trong trường hợp này là gió có sẵn để sản xuất điện.

Các nhà khoa học quan sát thấy rằng các vị trí có tốc độ gió trung bình cao hơn có liên quan đến mức độ không chắc chắn của dự báo lớn hơn, điều này làm tăng khó khăn trong việc dự đoán tốc độ gió tại các địa điểm này. Sử dụng các dự báo trong quá khứ từ các địa điểm tiềm năng, các nhà xây dựng trang trại gió có thể chọn các địa điểm có tốc độ gió trung bình thấp hơn, nhưng gió ổn định hơn và có thể dự đoán được.

www.technology.org (ctngoc)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ