SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Công ty công nghệ sinh học Phitonex đóng góp quỹ tài trợ ở vòng hạt giống 2 triệu đô la
Công ty công nghệ sinh học Phitonex đóng góp quỹ tài trợ ở vòng hạt giống 2 triệu đô la để phát triển thế hệ tiếp theo của nhãn huỳnh quang và thiết bị để chống lại bệnh tật.

Phitonex tuyên bố họ đã huy động được 2 triệu đô la ở vòng hạt giống do các nhà đầu tư tư nhân dẫn đầu để phát triển nhãn huỳnh quang thế hệ tiếp theo để phát hiện dấu ấn sinh học trên các tế bào đơn lẻ.

Thuốc thử Phitonex cung cấp một phương pháp hiệu quả, không phá hủy để có thêm thông tin về dấu ấn sinh học phân tử quan trọng, đơn giản hóa thiết kế thí nghiệm và đẩy nhanh quá trình khám phá.

Được thành lập vào năm 2017 dưới dạng spin-out của Đại học Duke, đồng sáng lập công ty có hơn 15 năm kinh nghiệm hợp tác nhãn kỹ thuật ở cấp độ phân tử để điều chỉnh các đặc tính huỳnh quang của chúng.

www.techstartups.com (ctngoc)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ