SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tập huấn phổ biến về an toàn bức xạ
Sáng ngày 13/11/2019, Sở Khoa học Công nghệ thành phố Cần Thơ đã tổ chức lớp tập huấn “Phổ biến về an toàn bức xạ” tại hội trường Sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ tiếp cận chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố về an toàn bức xạ hạt nhân.

Toàn cảnh lớp tập huấn 

Tham dự lớp tập huấn có đại diện Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ.

Học viên tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn xoay quanh những nội dung về kiến thức chung kiến thức về an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân; các văn bản pháp quy liên quan về an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân; chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân; các giai đoạn trong ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân; vai trò của người đánh giá tình hình bức xạ và người chỉ huy hiện trường trong ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân; giới thiệu một số kịch bản điển hình về ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp tỉnh; sử dụng trang bị bảo hộ chuyên dùng trong ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân; sử dụng thiết bị dụng cụ đo liều bức xạ nhiễm bẩn phóng xạ, hút khí phóng xạ, khoanh vùng phóng xạ trong ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân; giới thiệu kịch bản tìm kiếm nguồn phóng xạ tại hiện trường; phân vai diễn tập cho học viên; diễn tập kịch bản tìm kiếm nguồn phóng xạ tại hiện trường.

Qua lớp tập huấn này, học viên đã được cung cấp đầy đủ kiến thức bổ ích về chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố an toàn bức xạ hạt nhân.

Sở KH&CN Cần Thơ (ctngoc)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ