SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Căn cứ Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của Công ty Cổ phần Công nghệ 3 Con Tôm;

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trân trọng thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

1. Thông tin chung về nhiệm vụ:

* Tên nhiệm vụ: “Sản xuất dịch đạm, dịch mắm, nước mắm ngắn ngày từ phụ phẩm thủy sản (tôm) bằng công nghệ lên men sinh học”

* Tổ chức đề nghị: Công ty Cổ phần Công nghệ 3 Con Tôm

* Địa chỉ tổ chức: Lô 2 - 18C KHCN Trà Nóc, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

* Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học kỹ thuật và công nghệ

* Dự kiến những tác động chính của kết quả nhiệm vụ: Tạo ra nguồn nước mắm sạch bằng công nghệ lên men sinh học nguyên liệu đầu tôm, nhằm tận dụng và khai thác tối đa phụ phẩm trong ngành chế biến thủy sản.

2. Dự kiến thời gian tổ chức đánh giá: 01 buổi trong khoảng từ ngày 03-07/02/2019

3. Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ (số 02 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ