SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội thảo khoa học “Hiệu quả của hoạt động doanh nghiệp ở TP Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp cải thiện”
Thực hiện ký kết ngày 8/3/2019 giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ và Hiệp Hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ về việc thực hiện đề tài “Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở TP Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp cải thiện”, nhóm nghiên cứu Trường Đại học Cần Thơ và Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo “Hiệu quả của hoạt động doanh nghiệp ở TP Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp cải thiện” vào chiều ngày 14/2/2020, tại khách sạn Kim Thơ TP Cần Thơ nhằm báo cáo các kết quả nghiên cứu chính của đề tài.

 Toàn cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có ông Dương Tấn Hiển – Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Trần Đông Phương An – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, Sở Công Thương TP Cần Thơ; Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ, Trung tâm Xúc Tiến đầu tư Thương mại TP Cần Thơ, bà Nguyễn Mỹ Thuận – Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ và Tiến sĩ Nguyễn Quốc Nghi – Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ (đồng chủ nhiệm đề tài), Phó giáo sư, TS. Bùi Văn Trịnh – Nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Trường đại học Cần Thơ làm cố vấn chuyên môn của đề tài,…

Bà Nguyễn Mỹ Thuận – Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (chủ nhiệm đề tài) phát biểu tại hội thảo.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo xoay quanh những nội dung về báo cáo tình hình thực hiện đề tài; tình hình phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ; thực trạng hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp TM-DV trên địa bàn TP Cần Thơ; những rào cản tiếp cận chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ; những vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ. 

Hội thảo là cơ hội để các chuyên gia và các nhà quản lý chia sẻ ý kiến cũng như kinh nghiệm giúp Ban chủ nhiệm hoàn thiện báo cáo nghiên cứu. 

Sở KH&CN Cần Thơ (ctngoc)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ