SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020
Tuần 08, Đăng ngày: 21/02/2020

THỨ HAI: ngày 24/02/2020

- 8 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín Họp nhóm Kinh tế - Xã hội thuộc Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 điểm tại Phòng họp số 6, VP UBND TP.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BA: ngày 25/02/2020

- 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp thành viên mạng lưới Khởi nghiệp ĐBSCL lần thứ 1 năm 2020 điểm tại VCCI Cần Thơ.

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp trao đổi giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển thương hiệu nông sản, chọn một số sản phẩm đưa vào danh sách xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản năm 2020 điểm tại Hội trường Hội nông dân TPCT.

 

THỨ TƯ: ngày 26/02/2020

- 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng xét duyệt dự án “Ứng dụng công nghệ điều khiển bằng máy tính (CNC) trong quy trình gia công thép cơ khí xây dựng” do Công ty TNHH MTV Trần Lê Khanh đăng ký thực hiện điểm tại HT Sở (P.QLCN&CN, VPS, TTTT, TTUD cùng dự). 

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM: ngày 27/02/2020

- 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị tổng kết hoạt động Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN giai đoạn 2013-2019 điểm tại HT TTƯD TB KH&CN.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 2 năm 2020 điểm tại phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND thành phố

THỨ SÁU: ngày 28/02/2020

- 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương, làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư điểm tại HT B, Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ.

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ