SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu mô hình tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn TP. Cần Thơ"
Chiều ngày 18/03/2020, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu mô hình tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn TP. Cần Thơ" do PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn – Trường đại học Sư phạm TP. Hồ chí Minh làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu.

Mục tiêu của đề tài là nhằm xây dựng mô hình tư vấn học đường cho học sinh ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn TP. Cần Thơ; đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp hoàn thiện mô hình tư vấn học đường cho học sinh ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Thành viên hội đồng.

Qua thời gian thực hiện, nhóm nghiên cứu đã phân tích tổng hợp tài liệu và công trình nghiên cứu có liên quan để xây dựng cơ sở lý luận riêng của đề tài. Tập trung làm rõ các luận cứ, phạm trù khái niệm trong tâm lý học đường, tư vấn học đường  trong bối cảnh cụ thể của điều kiện xã hội địa phương. Tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng mô hình tư vấn học đường và đánh giá thực nghiệm của mô hình tư vấn học đường. Phỏng vấn sâu được tiến hành đa dạng trên nhiều nhóm khách thể khác nhau và đi kèm với điều tra khảo sát thực trạng và đánh giá thực nghiệm. Sử dụng phương pháp nghiên cứu hồ sơ tài liệu; phương pháp tọa đàm hội thảo nhằm lấy ý kiến từ các đối tượng có liên quan đến công tác tư vấn học đường tại các trường trung học; phương pháp thực nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả mô hình tư vấn học đường được tổ chức cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tại thành phố Cần Thơ; phương pháp thống kê toán học nhằm làm rõ các mối quan hệ nội tại giữa các thành phần cấu trúc mô hình tư vấn học đường, kiểm định tính chặt chẽ của mô hình qua các phân tích hồi quy đa biến. 

Nhóm nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu mô hình tư vấn học đường tại các trường trung học sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giáo giáo dục trên địa bàn thành phố Cần Thơ và đón đầu việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới theo lộ trình áp dụng 2019 đến 2020. Việc nghiên cứu và triển khai mô hình tư vấn học đường còn tạo ra tác động tích cực với gia đình và xã hội nói chung. Các hoạt động nghiên cứu sẽ thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục, chăm sóc học sinh. Gia đình học sinh sẽ nhận thức vai trò và trách nhiệm của mình rõ ràng hơn trong việc nuôi dạy con và cùng chung tay với nhà trường trong các hoạt động.

Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài và thống nhất nghiệm thu.

ctngoc

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ