SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)
Thông tin cảnh báo từ các nước thành viên WTO.

Salabat và nước gừng uống liền

Ngày 13/2/2020, Philippines thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự Tiêu chuẩn bắt buộc về đóng gói và ghi nhãn Salabat (một loại trà gừng) và các sản phẩm nước gừng uống liền. Mục đích của dự thảo nhằm:

- Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng cho việc đóng gói và ghi nhãn Salabat và nước gừng uống liền.

- Hướng dẫn các nhà sản xuất, thương nhân, nhà nhập khẩu/nhà phân phối Salabat hoặc nước gừng uống liền tuân thủ quy định.

Thời gian dự kiến thông qua và thời gian có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày công bố trên công báo chính thức. Các nước Thành viên WTO có thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng góp ý kiến.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/JPN/20_0520_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/PHL/230

Vắc xin bệnh dại

Ngày 07/2/2020, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần các yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm sinh học. Cụ thể, sẽ sửa đổi tiêu chuẩn đối với "Vắc-xin bệnh dại ở dạng khô đông lạnh". Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người.

Thời gian dự kiến thông qua và thời gian có hiệu lực vào vào tháng 4 năm 2020. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia góp ý vào ngày 07/4/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/JPN/20_1058_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/653

Thiết bị vô tuyến

Ngày 20/1/2020, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần các quy định đối với thiết bị vô tuyến. Mục đích của dự thảo nhằm bổ sung ứng dụng mới của hệ thống Truyền thông dữ liệu năng lượng băng tần 2,4 GHz.

Thời gian dự kiến thông qua và thời gian có hiệu lực vào vào tháng 5 năm 2020. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia góp ý vào ngày 20/3/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/JPN/20_0520_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/649

Xe máy

Ngày 13/2/2020, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan về an toàn xe máy: Phát thải từ động cơ cấp 7 (TIS 2915 - 2561 (2018)) do Viện tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan (TISI) ban hành, được thông báo cho WTO vào ngày 29 tháng 1 năm 2020 với mã thông báo G/TBT/N/THA/512, sẽ thông qua và có hiệu lực sau 60 ngày công bố trên Công báo (29 tháng 3 năm 2020).

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/THA/20_1178_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/THA/512/Add.1

Hệ thống sạc xe máy điện

Ngày 14/02/2020, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định kiểm tra pháp lý đối với hệ thống sạc xe máy điện trong mã thông báo G/TBT/N/TPKM/401. Cụ thể, trước các sự cố nổ hoặc cháy của xe máy điện, Đài Loan sẽ sửa đổi quy định an toàn đối với hệ thống sạc của xe máy điện. Ngoài ra, theo chính sách hạn chế sử dụng các chất độc hại để bảo vệ môi trường, các sản phẩm cũng được yêu cầu tuân thủ Mục 5 của CNS 15663. Quy trình đánh giá sự phù hợp sẽ là Đăng ký chứng nhận sản phẩm (Kiểm tra loại mô-đun II + kiểm tra nhà máy mô-đun VII). Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua.

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/1/2021. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 14/4/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_1181_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_1181_00_x.pdf

Hệ thống bảo vệ trẻ em trên xe cơ giới

Ngày 14/02/2020, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các yêu cầu kiểm tra đối với hệ thống bảo vệ trẻ em trên xe cơ giới trong mã thông báo G/TBT/N/TPKM/402. Cụ thể, hệ thống bảo vệ trẻ em đối với xe cơ giới phải chịu sự kiểm tra bắt buộc theo hệ thống an toàn sản phẩm do Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm tra (BSMI) quản lý dựa theo Đạo luật Kiểm tra Hàng hóa. BSMI đề xuất áp dụng Tiêu chuẩn CNS 11497 "Hệ thống bảo vệ trẻ em trên xe cơ giới" (2019) làm tiêu chuẩn kiểm tra mới, thay thế quy định hiện hành. Các sửa đổi chủ yếu liên quan đến ghi nhãn, như thông tin trên nhãn phải bằng tiếng Trung Quốc, kể cả trong hướng dẫn sử dụng, cảnh báo về túi khí, v.v ... Quy trình đánh giá sự phù hợp vẫn không thay đổi.

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/4/2020. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 15/3/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_1182_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_1182_00_x.pdf

Đèn LED hai đầu

Ngày 14/2/2020, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu, yêu cầu ghi nhãn và kiểm tra đối với đèn LED hai đầu trong mã thông báo G/TBT/N/TPKM/403. Mục đích của dự thảo nhằm cải thiện hiệu quả năng lượng.

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 01 năm 2022. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 14/4/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_1183_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_1183_00_x.pdf

Sản phẩm diệt khuẩn

Ngày 27/1/2020, EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quyết định của Uỷ ban không phê chuẩn một số hoạt chất trong các sản phẩm diệt khuẩn theo Quy định (EU) số 528/2012 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu. Mục đích của dự thảo nhằm hài hòa các sản phẩm diệt khuẩn trong thị trường EU và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào 27/03/2020.

Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 05/2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo chính thức của EU.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_0615_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_0615_01_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/EU/697

Nhiên liệu động cơ

Ngày 10/2/2020, Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn chất lượng cho nhiên liệu động cơ trong thông báo mã G/TBT/N/USA/1572. Cụ thể sẽ thay đổi dung sai áp suất hơi đối với nhiên liệu pha trộn ethanol với nồng độ 9% hoặc lớn hơn, và nồng độ ethanol 15% hoặc lớn hơn đối với mỗi U.S. EPA 40 CFR. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực.

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào ngày 01/02/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

 https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_1063_00_e.pdf

Củi

Ngày10/02/2020 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy định để chuẩn hóa và thống nhất các yêu cầu về bán, quảng cáo và ghi nhãn đối với củi đóng gói và không đóng gói sử dụng cho lò sưởi và bếp củi trong thông báo mã G/TBT/N/USA/1573. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực.

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào ngày 11/02/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_1126_00_e.pdf

(Để có nội dung đầy đủ các thông báo của các nước thành viên WTO, Quý bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ Portal của Văn phòng TBT Việt Nam: http://tbt.gov.vn)

            Mọi góp ý đối với các dự thảo trên xin gửi về:

            Văn phòng TBT Cần Thơ

            Số 02 Lý Thường Kiệt, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

            Email: cantho@tbt.gov.vn

            Điện thoại: 0292 2 246 066

Theo tbt.gov.vn (Ha Linh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ