SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 01/05/2020
Tuần 17, Đăng ngày: 24/4/2020

THỨ HAI: ngày 27/04/2020

- 7 giờ 00’ Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp xét duyệt hồ sơ đăng ký tham gia dự án "Hỗ trợ đăng ký quyền SHTT trong nước và đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài" - Đợt 3 . Điểm tại Hội trường TTTT.

- 13 giờ 30 Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 28/04/2020

- 7 giờ 00’ Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Ngô Anh Tín dự phiên họp trực tuyến UBND thành phố thường kỳ tháng 4 năm 2020. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

THỨ TƯ: ngày 29/04/2020

- 7 giờ 00’ Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Ngô Anh Tín Họp Tổ thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện dự án "Ứng dụng công nghệ CNC 4 đầu cắt cấp phôi tự động trong gia công gỗ". Điểm tại Hội trường Sở (P. QLCN&CN, VP cùng dự).

- 13 giờ 30 Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 30/04/2020

- Nghỉ Lễ. (Trực Lễ theo phân công)

THỨ SÁU: ngày 01/05/2020

- Nghỉ Lễ. (Trực Lễ theo phân công)

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ