SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Công ty cổ phần dược Hậu Giang được cấp 2 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
Công ty cổ phần dược Hậu Giang đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 2 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 384 tập B – Quyển 3 tháng 3/2020.

1. Nhãn hiệu “RIYOTA”

Mô tả nhãn hiệu:

- Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thỏa ước Madid thì số đăng bạ quốc tế): 4-0343826

- Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo thỏa ước Mardid: 05.02.2020

- Thời hạn hiệu lực: 19.7.2027

- Số đơn: 4-2017-22274

- Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ: Nhóm 03: Mỹ phẩm; Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.

2. Nhãn hiệu “HIYOTA”

Mô tả nhãn hiệu:

- Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thỏa ước Madid thì số đăng bạ quốc tế): 4-0343827

- Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo thỏa ước Mardid: 05.02.2020

- Thời hạn hiệu lực: 19.7.2027

- Số đơn: 4-2017-22273

- Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ: Nhóm 03: Mỹ phẩm; Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.

Thúy Hằng

IP VIET NAM
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ