SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 08/05/2020
Tuần 18, Đăng ngày: 29/4/2020

THỨ HAI: ngày 04/05/2020

- 8 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở. (Lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự).

- 13 giờ 30’:  Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 05/05/2020

- 7 giờ 00’ Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’:  Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị tiệt trừ Helicobacter Pylori ở trẻ viêm, loét dạ dày - tá tràng từ 6-15 tuổi tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Trung tâm thông tin KH&CN (P.QLKH,văn phòng, Trung tâm Thông tin cùng dự)

THỨ TƯ: ngày 06/05/2020

- 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 07/05/2020

- 8 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp tổ thẩm định kinh phí Dự án KHCN “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đăng ký và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở (P. QLKH, VP cùng dự)

- 13 giờ 30’:  Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 08/05/2020

- 8 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp tổ thẩm định nội dung kinh phí dự án “Ứng dụng công nghệ điều khiển bằng máy tính (CNC) trong quy trình gia công thép cơ khí xây dựng” của Công ty TNHH MTV Trần Lê Khanh. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLCN&CN, VP Sở cùng dự)

- 14 giờ 00’: Họp Chi bộ Văn phòng Sở. Điểm tại Hội trường Sở (Mời các Đồng chí Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở dự)

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ