SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 09/05/2020 đến ngày 15/05/2020
Tuần 19, Đăng ngày: 08/5/2020

THỨ BẢY: ngày 09/05/2020

- 8 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó dịch Covid-19. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

CHỦ NHẬT: ngày 10/5/2020

 - Nghỉ.

THỨ HAI: ngày 11/05/2020

- 7 giờ 00’:  Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 9 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc với Trung tâm Thông tin KH&CN về công tác chuyên môn. Điểm tại Hội trường Sở.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Thẩm định kinh phí Dự án KHCN “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đăng ký và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, VP cùng dự).

THỨ BA: ngày 12/05/2020

- 7 giờ 00’:  Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Đại hội điểm Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Cần Thơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường 1 – Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.

- 13 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2020 -2025. Điểm tại Văn phòng Thành ủy.

THỨ TƯ: ngày 13/05/2020

- 7 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc khám sức khỏe định kỳ năm 2020 tại Tại Bệnh viện Đa khoa thành phố.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai, nhiệm kỳ 2020 -2025. Điểm tại Văn phòng Thành ủy.

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với Ủy ban nhân dân Quận Bình Thủy về tình hình Khoa học & Công nghệ năm 2020. Điểm tại Quận ủy Bình Thủy  (Đ/c Dũng - TP. QLCN&CN, Đ/c Xa - TP. QLKH, Đ/c Thanh - CVP, Đ/c Hải - PCCT TĐC, GĐ TTTT, GĐ KVip cùng dự).

- 14 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

THỨ NĂM: ngày 14/05/2020

- 7 giờ 00’:  Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’:  Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ, nhiệm kỳ 2020 -2025. Điểm tại Văn phòng Thành ủy.

THỨ SÁU: ngày 15/05/2020

- 07 giờ 00: Ban Giám đốc tiếp công dân. Điểm tại Sở KH&CN.

- 07 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 -2025. Điểm tại Văn phòng Thành ủy.

- 14 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố, để thực hiện quy trình công tác cán bộ chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Tổ thẩm định nội dung và kinh phí đề tài "Chọn tạo dòng gà thịt thả vườn Cần Thơ bằng phương pháp chỉ thị phân tử". Điểm tại Hội trường Sở. (P.QLKH, VP cùng dự).

- 15 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Tổ thẩm định nội dung và kinh phí đề tài "Xác định hoạt tính chống oxy hóa và kháng nấm của lúa non để làm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm chăm sóc da". Điểm tại Hội trường Sở. (P.QLKH, VP cùng dự).

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ