SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020
Tuần 20, Đăng ngày: 16/5/2020

THỨ HAI: ngày 18/05/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Lễ Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Điểm tại Hội trường Thành Ủy.

- 14 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở (Lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

THỨ BA: ngày 19/05/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội trù bị). Điểm tại Hội trường Sở. (Mời toàn thể Đảng viên tham dự).

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ninh Kiều, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Văn phòng Thành Ủy.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp góp ý dự thảo Tờ trình HĐND thành phố ban hành quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn TP Cần Thơ. Điểm tại Phòng họp số 3, VP UBND TP.

THỨ TƯ: ngày 20/05/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường Sở. (Mời toàn thể Đảng viên tham dự).

- 13 giờ 30’:  Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Thủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Văn phòng Thành Ủy.

THỨ NĂM: ngày 21/05/2020

- 07 giờ 00’:  Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Văn phòng Thành Ủy.

- 13 giờ 30’:  Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 22/05/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Cái Răng, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Văn phòng Thành Ủy.

- 07 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp tổ chuyên gia tư vấn đánh giá, khảo nghiệm mô hình dự án "Phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại TP. Cần Thơ" tại Cù Lao Tân Lộc, P. Tân Lộc, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự).

- 13 giờ 30’:  Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ