SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lớp tập huấn chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan Nhà nước TP. Cần Thơ năm 2020
Trong hai ngày 21 - 22/05, tại TP.Cần Thơ, Ban Quản lý ISO thành phố, Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ tổ chức “Lớp tập huấn chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan Nhà nước TP. Cần Thơ năm 2020”.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước được giao nhiệm vụ thực hiện các quy trình ISO; Các công chức thuộc các phòng chuyên môn được giao nhiệm vụ soạn thảo quy trình ISO; Các công chức trực tiếp áp dụng, vận hành các quy trình ISO được cơ quan, đơn vị ban hành.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Giảng viên Phạm Văn Hảo - Công ty  TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ Kỹ thuật cao trình bày tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, học viên đã nghe giảng viên Phạm Văn Hảo từ Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trỡ Kỹ thuật cao  giới thiệu về văn bản của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính Nhà nước; Tổng quan Hệ thống quản lý chất lượng; Các yêu cầu trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng cho cơ quan hành chính; Phương pháp xây dựng, cập nhật tài liệu hệ thống; Ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống; Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng.

Học viên tham dự lớp tập huấn.

Sau phần trao đổi, thảo luận, học viên sẽ có bài kiểm tra để ôn lại các kiến thức đã học trong chương trình tập huấn.

Kết thúc lớp tập huấn, Ban quản lý Đề án ISO sẽ cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên.

ctngoc

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ