SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 29/05/2020
Tuần 21, Đăng ngày: 22/5/2020

THỨ BẢY: ngày 23/05/2020

- 8 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội thảo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX. Điểm tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

CHỦ NHẬT: ngày 24/05/2020

- Nghỉ

THỨ HAI: ngày 25/05/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An đi học (Từ 25.5 - 28.5)

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ô Môn, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại Văn phòng Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 26/05/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật tái tạo hình vú tức thì bằng vạt da cơ lưng rộng trong điều trị ung thư tuyến vú giai đoạn I-II tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ năm 2015-2017”. Điểm tại Hội trường Sở  (P.QLKH, TTTT, VP cùng dự)

THỨ TƯ: ngày 27/05/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại Văn phòng Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 28/05/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng Xét duyệt Dự án Phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt. Điểm tại Hội trường Sở. (P.QLCN&CN, TTTT cùng dự)

- 9 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng xét duyệt Dự án Quản lý và phát triển nhãn hiệu sầu riêng Tân Thới. Điểm tại Hội trường Sở. (P.QLCN&CN, TTTT cùng dự)

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thốt Nốt, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại Văn phòng Thành ủy.

- 14 giờ 00: ....................... dự Hội nghị xét chọn, khen thưởng tập thể cá nhân tiêu biểu tại Đại hội thi đua yêu nước của thành phố Cần Thơ lần thứ V (2020-2025). Điểm tại Hội trường Liên Minh HTX.

THỨ SÁU: ngày 29/05/2020

- 07 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín dự đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học Y dược Cần Thơ, lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại Hội trường Trường Đại học Y dược.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại Văn phòng Thành ủy.

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ