SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Khảo nghiệm mô hình dự án "Phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại TP. Cần Thơ" tại Cù Lao Tân Lộc, P. Tân Lộc, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ”
Ngày 22/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ phối hợp với tổ chuyên gia, tư vấn, đánh giá, tiến hành Khảo nghiệm mô hình dự án "Phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại TP. Cần Thơ" tại Cù Lao Tân Lộc, P. Tân Lộc, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ”, Dự án do Trường đại học Cần Thơ làm cơ quan chủ trì, PGS.TS Đào Ngọc Cảnh là chủ nhiệm Dự án.

Khảo nghiệm Vườn Lan

Mục tiêu của dự án là nhằm đánh giá mô hình du lịch công đồng tại địa phương, từ đó đề xuất mô hình thí điểm về du lịch cộng đồng trên cơ sở cải tiến mô hình hiện có, đề xuất các giải pháp nhân rộng mô hình, góp phần phát triển bền vững du lịch cộng đồng tại thành phố Cần Thơ.

Khảo nghiệm Vườn nho thân gỗ

Tại nhiều địa điểm khảo sát để phát triển mô hình thí điểm du lịch cộng đồng, Ban chủ nhiệm Dự án đã chọn cù lao Tân Lộc làm nơi triển khai.

Vườn ổi sinh thái Cô Điệp

Qua hơn hai năm thực hiện, Ban chủ nhiệm Dự án đã hoàn thành các nội dung: hoàn thành điều tra, khảo sát thực địa, thành lập Ban chỉ đạo phát triển du lịch, tổ chức các hội thảo khoa học, thành lập ban đại diện du lịch cộng đồng, các tổ dịch vụ, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, thiết kế và tổ chức chương trình du lịch cộng đồng tại cù lao Tân Lộc.

Nhà Cổ Họ Trần, một địa điểm nằm trong mô hình du lịch cộng đồng (của Ông Trần Bá Thế)

Nhìn chung, Dự án đã xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng với cơ chế tổ chức chặt chẽ với Ban quản lý điều hành hoạt động du lịch thông qua Ban đại diện du lịch cộng đồng cù lao Tân Lộc, Mô hình dự án đã tạo được sự liên kết, niềm tin giữa các hộ dân tham gia mô hình, từ đó mạnh dạn khai thác nguồn lực sẵn có của gia đình, kết hợp cải tạo nâng cấp, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch tại địa phương.

 

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ