SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật tái tạo hình vú tức thì bằng vạt da cơ lưng rộng trong điều trị ung thư tuyến vú giai đoạn I-II tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ năm 2015-2017”
Chiều ngày 26/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật tái tạo hình vú tức thì bằng vạt da cơ lưng rộng trong điều trị ung thư tuyến vú giai đoạn I-II tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ năm 2015-2017” do BS CKII. Huỳnh Thảo Luật làm chủ nhiệm. Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ là cơ quan chủ trì đề tài.

Các thành viên hội đồng khoa học

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá kết quả phẫu thuật tái tạo và xác định một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị tái tạo hình vú tức thì bằng vạt da cơ lưng rộng ở bệnh nhân điều trị ung thư tuyến vú giai đoạn I – II tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ năm 2015 – 2017.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu.

Các thành viên thực hiện

Qua khảo sát 60 bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 1-2 được đoạn nhũ chừa núm vú - tái tạo bằng vạt da cơ lưng rộng tại bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ từ tháng 11/2016 - 4/2020, đề tài có những kết luận sau:

1. Đặc điểm bệnh nhân và kết quả

- Tuổi trung bình của bệnh nhân là 42 tuổi (29-60)

- Kích thước bướu trung bình là 2,5cm (1-5cm).

- 63,3% bệnh nhân có chỉ số BMI < 25 (không thừa cân)

- 55% bệnh nhân thuộc nhóm sinh học Luminal A

- Trung vị thời gian theo dõi là 30 tháng (20-48 tháng)

- Tỷ lệ biến chứng sau mổ gộp chung là 8,4%,bao gồm 1,7% nhiễm trùng và 6,7% tụ dịch vùng lưng.

- Tỷ lệ thẩm mỹ sau mổ 24 tháng: 63,8% loại xuất sắc, 20,7% loại tốt, 15,5% loại khá.

- Tỷ lệ tái phát tại chỗ - tại vùng chiếm 5% di căn xa chiếm 8,3%.

- Tỷ lệ sống còn không bệnh là 90% và sống còn toàn bộ là 96,7%.

- Chất lượng cuộc sống bệnh nhân sau mổ đoạn nhũ chừa núm vú - tái tạo tức thì là chấp nhận được.

2. Các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị

- Yếu tố liên quan đến kết quả sống còn không bệnh là thụ thể nội tiết và tình trạng di căn hạch nách; liên quan sống còn toàn bộ là thụ thể nội tiết.

- Yếu tố liên quan đến kết quả thẩm mỹ: biến chứng mổ, bệnh nhân thừa cân (BMI > 25).

Với kết quả như trên, nghiên cứu rút ra kết luận chung là phẫu thuật đoạn nhũ chừa núm vú - tái tạo tức thì cho ung thư vú giai đoạn I - II được xem như là chỉ định phù hợp về ung thư học và đạt tỷ lệ thẩm mỹ chấp nhận được.

Từ những kết quả đạt được của đề tài, hội đồng khoa học đánh giá cao tính khoa học cũng như hiệu quả về mặt ung thư học, yếu tố thẩm mỹ mang lại của đề tài. Từ đó, các thành viên khoa học thống nhất nghiệm thu đề tài và xếp loại nghiệm thu xuất sắc.

vtvanh

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ