SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Xét duyệt Dự án Phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt
Ngày 28/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập hội đồng xét duyệt Dự án Phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt, do ThS. Nguyễn Thanh Điền làm chủ nhiệm, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi Xét duyệt

Mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng, khai thác và phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt, qua đó góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước. Cụ thể Ban chủ nhiệm Dự án hướng đến việc nâng cao năng lực về nhận dạng, xác lập, quản lý và phát triển thương hiệu cho nông dân, các cơ quan thực hiện hoạt động quản lý, khai thác thương hiệu; định vị thương hiệu cho sản phẩm Gạo sạch Thạnh Đạt trong tâm trí người tiêu dùng; minh bạch hóa hệ thống thông tin và xuất xứ nguồn gốc sản phẩm, từ đó tạo dựng lòng tin cho người tiêu dùng; từng bước đưa thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng nền tảng vững chắc để khẳng định và phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt.

Toàn cảnh buổi Xét duyệt

Nội dung thực hiện của Dự án bao gồm: đào tạo nâng cao năng lực về nhận dạng, xác lập, quản lý và phát triển thương hiệu; xây dựng hệ thống nhận dạng thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt; xây dựng kênh thông tin về thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt; truyền thông phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt.

Toàn cảnh buổi Xét duyệt

Dự kiến kết quả mang lại từ dự án: phát triển thành công hệ thống nhận dạng thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt; kênh thông tin về Gạo sạch Thạnh Đạt; hệ thống lưu trữ thông tin sản phẩm; thông tin về Gạo sạch Thạnh Đạt được chia sẻ rộng rãi trên các kênh truyền thông…

Ban chủ nhiệm Dự án Thuyết minh tại Buổi xét duyệt.

Hội đồng Xét duyệt dự án đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn mà Dự án mang lại, đồng thời góp ý một số nội dung để Ban chủ nhiệm Dự án hoàn thiện, Dự án được Hội đồng thông qua.

 

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ