SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Xét duyệt Dự án “Quản lý và Phát triển nhãn hiệu sầu riêng Tân Thới, huyện Phòng Điền, thành phố Cần Thơ”
Ngày 28/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức Hội đồng Xét duyệt Dự án “Quản lý và Phát triển nhãn hiệu sầu riêng Tân Thới, huyện Phòng Điền, thành phố Cần Thơ” Ts. Lê Văn Bảnh chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm Ths. Nguyễn Thanh Vũ, Viện KH&CN Mekong là đơn vị chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng mô hình quản lý và khai thác có hiệu quả nhãn hiệu tập thể sầu riêng Tân Thới, giúp nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường.

Các nội dung chủ yếu của Dự án bao gồm: Điều tra khảo sát tình hình sản xuất tiêu thụ và phát triển thị trường của sầu riêng Tân Thới; thiết lập mô hình tổ chức, quản lý và khai thác có hiệu quả nhãn hiệu tập thể sầu riêng Tân Thới; Triển khai thực hiện kiểm tra chất lượng hỗ trợ kết nối thị trường tiêu thụ cho sản phẩm; đánh giá hiệu quả mô hình và đề xuất giải pháp nâng cao giá trị cho sản phẩm sầu riêng Tân Thới.

Hội đồng Xét duyệt đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của Dự án và nhất trí thông qua.  

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ