SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020
Tuần 22, Đăng ngày: 31/5/2020

THỨ HAI: ngày 01/6/2020

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở. (Lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 02/6/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với Công chức Phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành (Đ/c Phạm Hoàng Dũng chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường Sở.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương tiếp xúc cử tri. Điểm tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương tiếp xúc cử tri. Điểm tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền

THỨ TƯ: ngày 03/6/2020

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng xét duyệt dự án “Tự động hóa và tối ưu năng lượng công đoạn lên men”. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLCN&CN, VP, TTTT, TTUD)

-  08 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương tiếp xúc cử tri. Điểm tại xã Trường Long, huyện Phong Điền.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” thành phố Cần Thơ. Điểm tại Phòng họp số 3, VP UBND TP.!

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương tiếp xúc cử tri. Điểm tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền

THỨ NĂM: ngày 04/6/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín Họp trực tuyến thường kỳ tháng 5 năm 2020 của UBND thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự hội thảo "Sản xuất nông nghiệp xanh". Điểm tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 05/6/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp tuyển chọn công trình sáng tạo KHCN để công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020. Điểm tại Hội trường Sở.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu dự án “Phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại Thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở  (P.QLKH, TTTT, VP)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ