SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Ảnh hưởng của độ mặn lên hiệu suất xử lý nước thải chế biến thủy sản bằng bể bùn hoạt tính
Ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản đã và đang đem lại những lợi nhuận không nhỏ cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và của người nông dân nuôi trồng thủy hải sản nói riêng. Tuy nhiên, ngành thủy sản là một trong những ngành phát sinh nước thải lớn và ảnh hưởng tới môi trường nếu như nước thải chưa xử lý mà xả ra ngoài môi trường.

Ảnh minh họa: Internet

Với hoạt động nuôi trồng và chế biến thủy sản đang ngày càng phát triển thì vấn đề xử lý thải của lĩnh vực này cũng cần đặc biệt quan tâm. Trong đó, ảnh hưởng của độ mặn đến hoạt động của của vi sinh vật có thể là thách thức đối với hệ thống sinh học trong xử lý nước thải.

Nghiên cứu do các tác giả Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành, Nguyễn Hoàng Quốc Anh và Đào Thị Hồng Đoan (Trường Đại học Cần Thơ) thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của độ mặn lên hiệu suất xử lý nước thải chế biến thuỷ sản bằng quá trình xử lý sinh học hiếu khí dạng sinh trưởng lơ lửng.

Mô hình thí nghiệm có thể tích làm việc là 7 L và được vận hành liên tục với lưu lượng nạp nước 42 L/ngày, tương ứng với thời gian lưu nước 4 giờ. Độ mặn trong nước thải được tạo ra bằng cách thêm NaCl với nồng độ lần lượt là 0, 5, 10, 20, 30 g/L.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, hiệu suất xử lý TSS, COD, BOD5, TN của hệ thống gần như không bị ảnh hưởng khi NaCl thêm vào thấp hơn 10 g/L. Nồng độ trung bình của TSS, COD, BOD5, TN trong nước thải sau xử lý lần lượt là 17,3-22,6 mg/L, 37,9-49,8 mg/L, 19,5-21,3 mg/L và 11,0- 17,7 mg/L, đều đạt qui chuẩn xả thải loại A theo QCVN 11:2015/BTNMT. Hiệu suất loại bỏ BOD5 và TSS có dấu hiệu giảm khi nước thải chứa 10 g/L NaCl. Khi tăng nồng độ NaCl lên 30 g/L trong nước thải đầu vào, hiệu suất xử lý trung bình của hệ thống giảm xuống chỉ còn 66,2% đối với TSS và 58,7% đối với TN. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy độ mặn  ảnh hưởng nhất định đối với hiệu xuất xử lý nước thải bằng quá trình bùn hoạt tính. Đây có thể là hạn chế khi áp dụng công nghệ này trong xử lý nước thải có độ mặn cao.

Theo Tạp chí NN&PTNT, Số 18/2019 (nhnhanh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ