SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2021 lĩnh vực công nghệ thực phẩm
Ngày 09/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ thành lập Hội đồng “Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2021” đối với lĩnh vực công nghệ thực phẩm.

Quang cảnh buổi họp

Tại cuộc họp, trên cơ sở xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đề xuất phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, định hướng phát triển của các ngành, của các địa phương và tình hình thực tiễn của đơn vị; có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho địa phương; đặc biệt mỗi nhiệm vụ KH&CN được đề xuất phải gắn với đơn vị tiếp nhận, chuyển giao cụ thể.

Các thành viên trong Hội đồng

Các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích tên, nội dung, kết quả dự kiến đạt được của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất, đặt hàng thực hiện năm 2021 thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm với những ý tưởng: Nghiên cứu các biện pháp xử lý trên xoài nhằm kéo dài thời gian bảo quản; Đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ nấm bào ngư; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chế biến đa dạng hóa các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu ổi tại thành phố Cần Thơ; Nghiên cứu áp dụng công nghệ sấy dẻo chế biến trái cây dẻo định hình từ nguồn nguyên liệu trái cây nhiệt đới tại thành phố Cần Thơ ; Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ cam sành và ứng dụng trong sản xuất thử nghiệm; Hoàn thiện chế biến nước dâu Hạ Châu và bước đầu hoàn thiện quy trình sản xuất từ phụ phẩm thu được trong quá trình chế biến nước giải khát và rượu Hạ Châu.

Các thành viên trong Hội đồng

Qua buổi thảo luận, các thành viên Hội đồng đã đánh giá nghiêm túc và cụ thể về nội dung cũng như tính khoa học, hợp lý và ý nghĩa thực tiễn của  từng đề tài, đồng thời chọn ra những đề mang tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho địa phương.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ