SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội đồng đánh giá giữa kỳ dự án “Đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp phòng chống HIV (Human immunodeficiency virus )/STD (sexually transmitted diseases) trên nhóm MSM (Men who have Sex with Men) tại TP.Cần Thơ”
Sáng ngày 11/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá giữa kỳ dự án “Đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp phòng chống HIV (Human immunodeficiency virus)/STD (sexually transmitted diseases) trên nhóm MSM (Men who have Sex with Men) tại thành phố Cần Thơ” do ông Nguyễn Quang Thông và bà Bùi Thị Lệ Phi đồng chủ nhiệm. Trung tâm Phòng, Chống HIV/AIDS TP. Cần Thơ là cơ quan chủ trì.

Dự án được thực hiện nhằm mô tả thực trạng hành vi nguy cơ cao trên nhóm nam giới quan hệ tình dục đồng giới (MSM); xác định tỷ lệ nhiễm HIV/STI và các yếu tố liên quan trên nhóm MSM tại TP. Cần Thơ; đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp phòng chống HIV/AIDS trên nhóm MSM tại TP. Cần Thơ.      

Thành viên hội đồng đánh giá giữa kỳ. 

Qua thời gian triển khai, dự án đã tiến hành các nội dung: Cập nhật danh sách tụ điểm có người MSM và ước tính số MSM trên địa bàn TP.Cần Thơ; Xác định tỷ lệ nhiễm HIV/STI trên nhóm MSM tại TP.Cần Thơ; Đánh giá hiệu quả chương trình can thiệp phòng, chống HIV/AIDS đang triển khai trên nhóm MSM tại TP.Cần Thơ; Xây dựng mô hình can thiệp nhằm giảm hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV/STI ở nhóm MSM tại TP.Cần Thơ; Đánh giá hiệu quả của mô hình can thiệp phòng, chống HIV/STI trên nhóm MSM tại TP.Cần Thơ.

Nhóm thực hiện dự án.

Kết quả đạt được trong quá trình triển khai dự án: Dự án đã cập nhật danh sách tụ điểm có người MSM và ước tính số MSM trên địa bàn TP. Cần Thơ. Thu thập thông tin về các địa điểm thường có MSM từ báo cáo hàng năm của Trung tâm Phòng Chống HIV/AIDS; Tiến hành kiểm tra đánh giá và hiệu chỉnh số liệu về đối tượng MSM thu thập; tiến hành điều tra thực địa và thu thập thông tin chính nhóm MSM tại các tụ điểm về số lượng, thời gian thuận lợi để tiếp cận tuyên truyền về HIV AIDS cho các MSM đến sinh hoạt, vui chơi tại các tụ điểm. Ngoài ra, thu thập thông tin về sử dụng  mạng xã hội của MSM để chủ động mời các MSM tham gia vào các hoạt động truyền thông của dự án. Báo cáo chi tiết về tình hình MSM trên địa bàn, danh sách các tụ điểm có MSM bao gồm số lượng, thời gian thích hợp để tiếp cận tại các tụ điểm trên địa bàn và danh sách các tụ điểm trên địa bàn và danh sách tài khoản sử dụng mạng xã hội của MSM. Tập huấn điều tra viên, xét nghiệm viên và giám sát viên phỏng vấn thu thập thông tin liên quan phòng chống HIV/ AIDS và lấy mẫu trên nhóm MSM. Có 15 người được tập huấn kiến thức phỏng vấn thu thập thông tin liên quan phòng chống HIV/AIDS, lấy mẫu máu trên nhóm MSM và giám sát các hoạt động của các dự án triển khai. Thu thập mẫu máu của đối tượng tham gia tại 4 địa điểm nghiên cứu. Số lượng mẫu thu được 390 mẫu, trong đó chương trình phòng chống HIV/ AIDS thành phố hỗ trợ xét nghiệm HIV và xét nghiệm giang mai cho 300 mẫu, kinh phí dự án chi trả xét nghiệm HIV và giang mai cho 90 mẫu. Xét nghiệm tìm kháng thể HIV /STI, Dự án đã hợp đồng với trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ thực hiện xét nghiệm. Kết quả có 390/390 mẫu được xét nghiệm đầy đủ hai chỉ tiêu HIV và giang mai. Tổng hợp phân tích số liệu báo cáo mô tả thực trạng những hành vi nguy cơ cao và các yếu tố nhiễm HIV /STI trên nhóm MSM tại TP. Cần Thơ. Hoàn thành báo cáo về tỷ lệ nhiễm HIV/STI trong nhóm SMS được thông qua để làm cơ sở thiết kế can thiệp và đánh giá hiệu quả sau can thiệp. Đánh giá hiệu quả chương trình can thiệp phòng chống HIV/ AIDS đang triển khai trên nhóm MSM tại TP. Cần Thơ, nhóm đã hoàn thành  báo cáo đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp được triển khai qua việc thu thập các số liệu về kiến thức, thực hành, tỷ lệ nhiễm HIV/ STI trong nhóm SMS được thông qua. Xây dựng mô hình can thiệp phòng chống HIV/STI hiệu quả trên nhóm MSM. Thiết kế và đưa vào sử dụng một tài khoản Facebook; tuyển chọn 5 cộng tác viên trực tư vấn, tập huấn về hoạt động của dự án. Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện mô hình can thiệp phòng chống. 

Dự kiến những công việc còn lại, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục thực hiện những công việc này trong thời gian tới.

Hội đồng đánh giá dự án thực hiện đúng tiến độ và nội dung nghiên cứu, tuy nhiên nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa và bổ sung thêm một số nội dung theo như góp ý của thành viên hội đồng.

Toàn cảnh buổi đánh giá giữa kỳ.

ctngoc

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ